82 Koriacki Autonomiczny Okręg – Koriacja*

wchodzi w skład Kamczackiego Obwodu

Корякский автономный округ (в составе Камчатской области)

   

 

w Rosji

od 1703 roku

 

Obszar: 301 500 km2

Ilość ludności: 30 800 mieszkańców: Rosjanie – 62,0%, Koriacy – 16,4%, Ukraińcy – 7,2%, Czukcze – 3,6%, Itelmieni – 3,0%, Ewenkowie – 1,8%, Tatarzy – 1,2%, Białorusini – 1,0%. Gęstość zaludnienia: 0,1 mieszkańców na 1 km2

[Dziwnie to wygląda, bo znaczy, że Rosjan jest – 19 096, Koriakór – 5 051, Ukraińców – 2 218, Czukczów – 1 109, Itelmienów – 924, Ewenków – 554, Tatarów – 370, Białorusinów – 308. Skąd nagle taka precyzja w wyliczeniu procentów? Byłoby to możliwe, gdyby wszyscy mieszkańcy Autonomicznego Okręgu byli w wojsku, bo tu już ilości byłyby dokładne. Tylko wobec tego dlaczego to jest Autonomiczny Okręg? …dla dekoracji?

Współcześni podróżnicy stwierdzają, że północna część Kamczatki do niedawna była obszarem ściśle zamkniętym, tylko wojsko tam przebywało przy tajnych instalacjach rakietowych. Tak więc Koriacki Obwód jest Autonomiczny tylko z powodów wojskowych. Nie zdołałem zebrać żadnych ilustracji].

 Koriacki Okręg Autonomiczny, w latach 1930—1977 Koriacki Okręg Narodowościowy, okręg autonomiczny w północnej części półwyspu Kamczatka, między Morzem Beringa i Morzem Ochockim. Wchodzi w skład obwodu kamczackiego. Na czele obwodu stoi gubernator.

Ośrodek administracyjny: Pałana — osiedle Palana (рабочий поселок Палана) {59,1˚N; 159,8˚E} 4 100 mieszkańców (2000 rok).

Większą część powierzchni zajmują tereny górskie – Góry Koriackie, Góry Kołymskie i Góry Środkowe. W skład Koriackiego Okregu Autonomicznego wchodzi też Wyspa Karagińska na Morzu Beringa. Klimat subpolarny. Główne rzeki: Penżyna, Wybienka.  

Miejscami duże obszary bagienne. Szatę roślinną tworzy tundra i zarośla limby. Hodowla reniferów i zwierząt futerkowych, myślistwo, na wybrzeżu rybołówstwo. Eksploatacja węgla brunatnego, rozwinięty przemysł spożywczy (przetwórstwo ryb). Transport morski i lotniczy. Główne ośrodki: Pałana, Korf, Pachaczi.

 Karagińska Wyspa, Karaginskij ostrow, rosyjska wyspa przybrzeżna w Północnej Azji, na Morzu Beringa, oddzielona od wybrzeży Kamczatki cieśniną Litkego.

Obszar 1900 km2, długość 100 km, szerokość do 40 km. Teren górzysty, klimat chłodny o cechach morskich, przeważa roślinność łąkowa.  

AST, s. 76

 

 

ta sama jednostka administracyjna dawniej w ZSRR

 

 

następna strona